نرم افزار ADB Easy connection​

نرم افزاری ساده ولی پر کاربرد در دستورات adb و راه اندازی وایرلس دیباگ برای اندروید های ساده که توسط استودیو کاروتون نوشته شده است.

ADB Easy connection